בוכנות חשמליות, אקטואטורים ליניאריים, בוכנה הנעה צידית, בוכנה טלסקופית, בקרים

        Linear Guide Lifter I 140 ST

Heavy duty linear guided lifter, single open side where the linear positioning runner operates. The profile length is variable and fits into every application. Widely used in multi-media displays, packaging machines, agitators or control desks.

Technique: integrated, linear guided runner with lifting forces up to 1800N and 40mm/s depending on different spindle sizes.

Downloads
I140Mi.jpg