בוכנות חשמליות, אקטואטורים ליניאריים, בוכנה הנעה צידית, בוכנה טלסקופית, בקרים

      Linear Guide Lifter I 67 Koax

Slim, light and of multi-purpose use. Linear guide lifter, single open side where the linear positioning runner operates. The profile length is variable and fits into every application. Widely used in multi-media displays and packaging machines.

Technique: integrated, linear guided runner with lifting forces up to 1000N and 100mm/s depending on different spindle sizes.

Downloads
I67Koax.jpg