בוכנות חשמליות, אקטואטורים ליניאריים, בוכנה הנעה צידית, בוכנה טלסקופית, בקרים

                     Slot nuts

Slot nut: 
T 180/3 T 180 S, T 165 AP 
Material:Steel

Surface:Zinc plated

Design:with 3 x M6 thread

Useable for:T 180/3 T 180 S, T 165 AP

Length:80 mm

Art-Nr.:EZ 01127

Slot nut: 

T 175/3, T 175/2, T 175/3 mini 

Material:Steel

Surface:Zinc plated

Design:snap-in strike plate M6 thread

Useable for:T 175/3, T 175/2, T 175/3 mini

Art-Nr.:096086F

Slot nut: 

I 140 MI, I 140 ST, HEXALIFT - M6 

Material:Steel

Surface:Zinc plated

Design:snap-in with spring loaded ball M6

Useable for:I 140 MI, I 140 ST, HEXALIFT M6

Art-Nr.:096026

Slot nut:  
I 140 MI, I 140 ST, HEXALIFT - M8 

Material:Steel

Surface:Zinc plated

Design:snap-in with spring loaded ball M6

Useable for:I 140 MI, I 140 ST, HEXALIFT M6

Art-Nr.:096028

Slot nut: 

I 67 Koax, TR 126/2, TR 126/3 mini 

Material:Steel

Surface:Zinc plated

Design:M6 thread

Useable for:I 67 Koax, TR 126/2, TR 126/3 mini

Art-Nr.:13440026-01

Slot nut: 

I 67 Koax, TR 126/2, TR 126/3 mini 

Material:Steel

Surface:Zinc plated

Design:L = 160 mm, 3 x M6

Useable for:I 67 Koax, TR 126/2, TR 126/3 mini

Art-Nr.:28.0.011.00

nutenstein_t175_09.jpg
nutenstein_t180_15.jpg
nutenstein_i67_laeufer_14.jpg
nutenstein_hexalift_m6_08.jpg
nutenstein_hexalift_08.jpg
nutenstein_i67_13.jpg