בוכנות חשמליות, אקטואטורים ליניאריים, בוכנה הנעה צידית, בוכנה טלסקופית, בקרים

      Telescopic Lifter T 175/2-640

Single-stage, slender lifter in elegant design. Used mainly for office applications in desks and monitor lifters.

Technique: integrated, patented DC drive, lifting force up to 800N, speed 25mm/s.

Mechanically connectable through slot nuts in longitudinal slots.

Downloads
T175-2 oben.jpg