בוכנות חשמליות, אקטואטורים ליניאריים, בוכנה הנעה צידית, בוכנה טלסקופית, בקרים

     Telescopic Lifter T 175/3 mini

Two-stage telescopic pillar of modern design used in many lifting applications. Very quiet, internal DC actuator drive for lift forces up to 800 N and linear speeds up to 25 mm/sec.

This pillar is especially suited for short retracted height.

Max. retracted height 300mm

Downloads
T175-Mini oben.jpg