בוכנות חשמליות, אקטואטורים ליניאריים, בוכנה הנעה צידית, בוכנה טלסקופית, בקרים

      Telescopic Lifter T 180/2

Strong and solid lifter in modern design.

Used mainly for work stations and control room desks where heavier loads can occur.

Technique: integrated DC drive, lifting force up to 800N,

speed 25mm/s.

Mechanically connectable through slot nuts in dovetail slots.

Downloads
T180-S_oben.jpg