בוכנות חשמליות, אקטואטורים ליניאריים, בוכנה הנעה צידית, בוכנה טלסקופית, בקרים

     Telescopic Lifter T 180/3-320

Strong and solid lifter in modern design. Used mainly for work stations and desks where a short retracted length but a long stroke is needed.

Technique: integrated DC drive, lifting force up to 800N, speed 25mm/s. Mechanically connectable through slot nuts in dovetail slots.

Downloads
T180-3-320_oben.jpg