בוכנות חשמליות, אקטואטורים ליניאריים, בוכנה הנעה צידית, בוכנה טלסקופית, בקרים

     Telescopic Lifter TR 126/2

Single-stage lifter in modern, round design. Used in industrial, medical and multi-media applications.

Technique: integrated, quiet DC drive, lifting force up to 800N,

speed 25mm/s.

Mechanically connectable through slot nuts in four longitudinal slots. Optionally available with a roller frame.

Downloads
TR126-2 oben.jpg