בוכנות חשמליות, אקטואטורים ליניאריים, בוכנה הנעה צידית, בוכנה טלסקופית, בקרים

      Telescopic Lifter TR 126/3-580

Two-stage lifter in modern, round design. Used in industrial, medical and multi-media applications.

Technique: integrated, quiet DC drive, lifting force up to 800N,

speed 40mm/s.

Mechanically connectable through slot nuts in longitudinal slots. Optionally available with a roller frame.

Downloads
TR126-3mini oben.jpg