בוכנות חשמליות, אקטואטורים ליניאריים, בוכנה הנעה צידית, בוכנה טלסקופית, בקרים

     Telescopic Lifter TR 126/3 mini

 

Worldwide smallest, round shaped two-stage lifter.

Used in industrial, medical and multi-media applications where an extreme short retracted length is needed.

Technique: integrated, quiet DC drive, lifting force up to 800N, speed 25mm/s. Mechanically connectable through slot nuts in four longitudinal slots.

Optionally available with a roller frame.

Downloads
TR126-3mini oben.jpg