בוכנות חשמליות, אקטואטורים ליניאריים, בוכנה הנעה צידית, בוכנה טלסקופית, בקרים

     Telescopic Lifter TR 126/3S mini

Worldwide smallest, round shaped two-stage lifter. Used in wheel chairs, work stations etc.

where an extreme short retracted length and high forces are needed.

Technique: integrated, quiet DC drive, lifting force up to 1800N, speed 15mm/s. Mechanically connectable through slot nuts in longitudinal slots.

Optionally available with a roller frame.

Downloads
TR126-3mini oben.jpg