בוכנות חשמליות, אקטואטורים ליניאריים, בוכנה הנעה צידית, בוכנה טלסקופית, בקרים

120SE.png

         Actuator Type 120 SE

DC Actuator with worm gear drive. Rotating lead screw with spindle nut and push tube. Integrated end switches in upper/lower end position.

Downloads